Tổ yến thô

2.200.000

Tặng kèm đường phèn 1 nhíp gắp lông.