Tổ yến thô

2.500.000

Tặng kèm đường phèn 1 nhíp gắp lông.